Dewan Asatidz

     Dewan Asatidz

     Pada tahun Pelajaran 2018-2019, Siswa-siwi RA Al-Hidayah Banjaran dibimbing oleh 5 (lima) orang guru fungsional sbb.:

Nama                         : Evi Nurdaiti, S. Ag.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Maret 1973
Jabatan                      : Kepala
Tempat tinggal            : Kp. Cileutik RT 03 RW 07 Desa Banjaran Wetan
Pendidikan                  : S1 IAIN SGD Bandung Fak. Tarbiyyah tahun 1997

Nama                          : Aning Ratnaningsih
Tempat, tanggal lahir  : Bandung, 18 Juni 1970
Jabatan                       : Guru Kelas
Tempat tinggal            : Kp. Cileutik RT 03 RW 07 Desa Banjaran Wetan
Pendidikan                  : SLTA

Nama                           : Siti Patimah
Tempat, tanggal lahir   : Bandung, 04 Desember 1987
Jabatan                        : Guru Kelas
Tempat tinggal             : Kp. Cileutik RT 03 RW 07 Desa Banjaran Wetan
Pendidikan                   : MA YAMISA Tahun 2007

Nama                           : Hj. Nurlaelah
Tempat, tanggal lahir   : Bandung, 29 Desember 1973
Jabatan                        : Guru Kelas
Tempat tinggal             : Kp. Blok Desa RT 01 RW 06 Desa Banjaran Wetan
Pendidikan                   : SLTA

Nama                            : Wina Khoeriyyah
Tempat, tanggal lahir    : Bandung, 29 Juni 1982
Jabatan                         : Guru Kelas
Tempat tinggal              : Blok Desa RT 01 RW 06 Desa Banjaran Wetan
Pendidikan                    : SLTA